Skræmmende lukkethed omkring vigtige beslutninger

17. november 2017

Det er i forvejen åbenlyst, at den politiske ledelse i kommunen holder kortene meget tæt til kroppen. Manglen på fakta gør det meget vanskeligt at finde ud af, hvad der er sandt eller falskt.
Jeg deltog i går som deltager i en paneldebat om idrættens vilkår, arrangeret af Rudersdal Idrætsråd.
Her blev bl.a. spørgsmålet om halkapacitet i Holteområdet drøftet. Partierne bag årets budgetforlig i kommunalbestyrelsen har meddelt, at de vil bygge en nye Holtehal 3 på Dronninggaardskolen i Holte. Daniel Hansen fra Venstre forklarede, at der skulle bruges 40 millioner kroner på projektet og at der ville komme masser af ekstra halkapacitet. Kristine Thrane fra Socialdemokratiet holdt fast i, at der var aftalt 20 millioner kr. til formålet – og beklagede at hallen blev kaldt en Holtehal 3.
Nu skal alle fakta på bordet – herunder:
– hvor mange penge skal der bruges til hallen?
– hvor meget ekstra halkapacitet kommer der når de 3 gamle haller fjernes?
– hvor er de ekstra parkeringspladser der er behov for, når der kommer flere brugere?
– hvad siger beboerne i kvarteret til den ekstra trafik?
Svar udbedes snarest – inden valgdagen tak!

Peter Ussing
Kandidat for Enhedslisten i Rudersdal kommune

Dette læserbrev er sendt til Rudersdalavis og Frederiksborg Amts Avis