Stop Ruslands Imperalisme

Sådan stemte Enhedslisten Rudersdals delegerede på vores Årsmøde. STOP RUSLANDS IMPERIALISME

“Ruslands uprovokerede invasion af Ukraine den 24. februar 2022 har overrasket og chokeret hele verden. Enhedslisten fordømmer entydigt Ruslands aggression. Enhedslisten støtter ubetinget op om Ukraines ret til selvbestemmelse, selvforsvar og retten til eget land. Vi står i en ny sikkerhedspolitisk virkelighed i Europa. Den russiske angrebskrig i Ukraine skriver sig ind i en stadig mere aggressiv, militaristisk og dominanspolitisk fremfærd over for Ruslands nabolande. Ruslands krigeriske optræden er dog ikke begrænset til Østeuropa, men udfolder sig også blodigt i lande som Syrien, Libyen og hinsides. Disse russiske ambitioner om at restaurere en imperial storhedstid er en betydelig trussel mod global fred, frihed og sikkerhed. Og for en række lande tæt på Rusland, er  der tale om en meget konkret og aktuel trussel.  Enhedslistens støtter alle landes ret til national selvbestemmelse, suverænitet og selvforsvar og vi støtter og værner om international respekt for folkeretten”