Tale ved 2. behandlingen af budgettet i kommunalbestyrelsen 11. oktober 2017

12. oktober 2017

Da vi modtog det første budgetudkast, sendte vi sendte vore synspunkter til borgmesteren. Han besluttede ikke at indbyde os til forhandlinger. Vores indvending imod udkastet var den store nedskæring, hvor næsten alt var på børne- og skoleområdet, 60 mio. kr. Denne nedskæring er nu i det vedtagne budget reduceret til 37 mio. kr. Også det mener vi er for meget. Det er en nedskæring på 4 %. Vi mener ikke, at området tåler nedskæringer overhovedet. Tværtimod. Der skal føres flere ressourcer til området. Det samme mener lærerforeningen. 77 % af lærerne oplever, at der er elever i deres klasser, som har behov for individuel støtte, som lærerne ikke har tid til at give. Der er brug for flere lærere og pædagoger. I stedet skæres der yderligere ned. Og det vil især gå ud over de svage børn.

Vi kan godt se, hvorfor det borgerlige flertal i kommunalbestyrelsen vil skære ned på velfærden. I slutningen af 2017 forventes et kæmpe underskud i kassebeholdningen på 139 mio. kr. Et underskud kan rettes op på to måder:
1) ved at skære ned på velfærden. Det er det, dette budget gør.
2) ved at øge skatten. Det vil det store flertal i kommunalbestyrelsen ikke.

I den efterfølgende diskussion blev der gjort meget ud af at bebrejde Enhedslisten, at vi ikke ville tilslutte os budgettet. Jeg forklarede, at jeg ikke forstår, hvorfor der skal være det pres på os til at underskrive et budget, hvis hovedindhold vi er uenige i. Sådan er det ikke i mange andre byråd og heller ikke i folketinget. Statsministeren indkalder de partier, han ønsker, til forhandling. Det forventes ikke, at de øvrige partier skal underskrive budgettet. Borgmesteren i Rudersdal har også ret til at indkalde de partier, han ønsker. Han har så ment, at vore standpunkter om nedskæringerne på børne- og skoleområdet og om nødvendigheden af en skatteforhøjelse gør, at han ikke ønsker vor deltagelse i forhandlingerne.

Jacob Jensen
Kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten

Denne budgettale i er dags dato sendt til Rudersdalavis efter aftale med redaktionen