Udligning gøres til et valgkampspørgsmål

28. september 2017

Når Venstre angriber den “helt groteske udligningsordning”, tales der ikke om en demografisk justering. Borgmester Jens Ive (V) overdriver: “Rudersdal oplever en konfiskerende udligning på ca. 94 procent”(Frederiksborg Amtsavis 20/9-2017). Det betyder, at hvis Rudersdal hæver skatten, konfiskerer udligningen næsten alt. Det giver ikke Rudersdal mere velfærd. Venstre ønsker, at valgkampen skal dreje sig om for eller imod udligningsordningen.
Først to spørgsmål til Venstre: Hvornår blev Rudersdal udlignet 94%? Økonomiforvaltningen udsendte et notat, som siger, at kommunen risikerer denne udligning. I hvilken situation risikerer kommunen det?
Øges Rudersdals skatteindtægt, afhænger udligningen af, hvordan forøgelsen er sket. Notatet omhandler én udregning, “ændringer i en kommunes udskrivningsgrundlag”, dvs. borgernes samlede indkomst.
En anden udregning foretages, hvis den øgede skatteindtægt skyldes hævning af Rudersdals rekordlave skatteprocent. Kun 42% går i det tilfælde til udligning (bekræftet tidligere af økonomiforvaltningen). Venstre-Rudersdal sammenblander de to tilfælde, så vælgere tror, at udligningsordningen tager 94% i begge tilfælde.
Vælgerne bildes også ind, at Venstre-Rudersdal kan få udligningsordningen ændret. Valgkampen burde dreje sig om, hvad vi kan gøre noget ved i Rudersdal. Udligningsordningen blev besluttet i folketinget (iøvrigt også med Venstres stemmer). Kommuneskatten og velfærdsnedskæringerne besluttes lokalt.

Jacob Jensen
Kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten

Dette er sendt som et læserbrev til Frederiksborg Amtsavis