Valgløfter og realiteter på skolerne

 

 

 

5. november 2017

Borgmester Jens Ive lover i Frederiksborg Amtsavis (31/10) “ambitiøse skoleudviklings projekter” efter valget. Han forklarer ikke, hvordan sådanne kan realiseres indenfor det budget, Venstre og støttepartier har vedtaget. Børne- og skolebudgettet er i 2018 skåret ned med 37 mio.kr. i forhold til 2016-regnskabet. Kan udviklingsprojekter startes med en negativ bevilling?
Tidligere begrundede Venstre nedskæringerne med det faldende børnetal. Forvaltningens prognose forudsiger 67 færre børn i 2018 (0-15 år) end i 2016, en reduktion på 0,6 %. Det forklarer kun en budgetreduktion på 6 mio.kr. Så demografien forklarer langt fra nedskæringen på 37 mio.kr.
I læserbreve og på valgmøder ønsker budgetpartierne ikke at komme ind på tallene i børne- og skolebudgettet. Men på Birkerød bibliotek 24. oktober benægtede Venstres repræsentant Enhedslistens tal. Han talte i stedet om en budgetforøgelse på 100 mio.kr. Det kræver en forklaring!
Enhedslistens tal er taget fra den sidste budgetoversigt dateret 26. september. Børne- og skoleområdets 2016-driftsregnskab var 1.033 mio.kr. (2018-priser) og 2018-budgettet 996 mio.kr.
Denne nedskæring rammer især de svage elever. De får ikke den støtte, de har behov for. Det bekræfter det store flertal af lærere og pædagoger i spørgeskemaundersøgelser. Det ønsker Enhedslisten også at rette op på.

Jacob Jensen
Kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten

Dette er sendt som et læserbrev til Rudersdalavis.