Åbenhed, demokrati og inddragelse

Enhedslisten vil arbejde for:

  • Reel borgerindflydelse i politiske beslutninger
  • Langt større åbenhed i kommunens beslutningsprocesser
  • Et fællesskab, hvor ingen lades i stikken
  • Åbenhed og læring fra bl.a. andre kommuner.

Vi vil arbejde for en solidarisk kommune med langsigtede strategier. Vi må væk fra den rammesætning af konstante begrænsninger, som den Venstre har sat. I stedet skal vi have en ideudviklende kommune, hvor vi samarbejder om langsigtede løsninger.

Borgerindflydelse på beslutninger

Vi skal ikke løbes over ende som fx i sagerne om skolesammenlægningerne og biblioteket i Vedbæk. Også i sociale sager skal den faglige vurdering af en persons behov danne grundlaget for løsningen, ikke et kortsigtet syn på kommunens økonomi. Kommunen skal være en medspiller. Mange oplever, at kommunen drives rutinemæssigt og politisk topstyret, hvor alle presses ind i uhensigtsmæssige arbejdsformer. Borgere skal inddrages, og lyttes til, så emnet belyses fra flere vinkler. Det sikrer at Kommunalbestyrelsens endelige beslutning er baseret på større viden og ejerskab. Den endelige beslutning ligger naturligvis stadig hos Kommunalbestyrelsen.

Modeller for inddragelse

Borgersamlingen er et meget fint initiativ og resultatet imponerende. Selv borgmester Jens Ive udtrykker begejstring, og siger at forslagene er et resultat af at spørge de borgere, som ikke er de aktive. I Enhedslisten kan vi konstatere, at når borgere får mulighed for at sætte sig grundigt ind i emnerne, så er de på linje med Enhedslistens politik på såvel fællesskab og klima. Nu skal der så fart på at få noget gennemført, hvis ikke det skal opleves som en tom manøvre. Som det er med fx Borgerrådgiveren, der ikke arbejder uafhængigt af borgmester og forvaltning, som foreslået af Enhedslisten.

Enhedslisten mener at der skal etableres flere borgerråd, temamøder og formøder til kommunalbestyrelsens fagudvalg, for at få beslutninger på et bedre grundlag. Kommunalbestyrelsen forpligter sig, at til at lytte til og inddrage de involverede borgere. Resultater skal offentliggøres på kommunens hjemmeside. Citizenlab er et godt initiativ, men vil nok alene være til idegenerering.

Indflydelse kræver tidlig inddragelse

Enhedslisten vil arbejde for, at borgere og organisationer inddrages fra starten i en politisk proces. Fx i Klimaplanen og ”Grøn varme”, så ”kræves ”bred forankring og anerkendelse”(Fra Rudersdals hjemmeside om Grøn varme) ikke bare bliver tomme ord. Ved involvering skal forvaltningens opgave være at facilitere og opsamle for deltagerne, og dermed understøtte demokratiet. Det er et stort arbejde og opgaverne skal derfor af hensyn til alle involverede være klart definerede. Erfaringer fra andre kommuner viser, at uklare mål, rammer og opfølgning er undergravende for samarbejde og ejerskab.

Enhedslisten siger ja til aktivt og konstruktivt samarbejde på basis af vores grundholdninger. Og til det har vi brug for flere mandater!