Ældrepolitik

Bedre forhold for kommunens ældre

 Enhedslisten vil arbejde for:

  • Flere boliger til ældre og handicappede med særlige behov

Der skal bygges langt flere plejeboliger og ældrevenlige boliger. Er man som ældre visiteret til en bolig for ældre og handicappede med særlige behov, så er Enhedslisten mål en ventetid på max. to måneder.

  • Hjælp til ældre og syge borgere

Rudersdal kommune må yde hjælp så de bliver blandt de 5 bedste kommuner, når det drejer sig om hjælp til ældre borgere. Det betyder, at langt flere ældre skal kunne modtage praktisk og sundhedsfaglig hjælp og bistand. Kriterierne for at få hjælp må revurderes og lempes betydeligt. Visitationen yderligere kvalificeres gennem efteruddannelse

  • Forstærket indsats for at rekruttere og uddanne til social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter

Uden kvalificeret personale kommer kommunen ikke i mål med en bedre ældrepleje. 30 % af kommunens social- og sundhedshjælperne og social- og sundhedsassistenter går imidlertid på pension inden 2030. Kommunen uddanner langt fra nok til at følge med afgangen. I stedet rekrutterer man ufaglærte uden at tilbyde dem uddannelse. 28 % er i dag ufaglærte. De skal alle tilbydes en uddannelse. Enhedslisten har gennem Finanslov 2021 sikret at det stort set ikke koster noget at uddanne dem.

Rudersdal er en af landets rigeste kommuner. Derfor er der også al mulig grund til at tro, at Rudersdal skulle have en topplacering, hvad angår hjemmehjælp, plejeboliger, udgifter til pleje og omsorg. Der er desværre et stykke vej endnu.

Når den ældre ikke længere kan klare sig i hjemmet, så kræver det tålmodighed og stærke pårørende, fordi

  • Man skal vente 166 dage på en plejebolig, efter at man som ældre borger er visiteret. Kommunens måltal er 3 måneder.
  • Man skal vente 259 på en ældre – og handicapvenlig bolig.

Rudersdal Kommune kan gøre det meget bedre. Landets 2. rigeste kommune kan ikke være bekendt at behandle vores ældre borgere så dårligt. Enhedslisten vil kæmpe for et værdigt ældreliv, i en kommune der er tilgængelig selvom du bruger rollator og kollektiv trafik så man har mulighed for en spontan og selvstændig tur til den anden ende af kommunen.