De unge

De unge

Enhedslisten vil arbejde for:

  • Åbent værested der skiller sig ud!  Unge drevet værested, med voksen medarbejder. Værksteder hvor man f.eks. kan reparere knallert, cykel m.m.
  • Hjælp til mental sundhed
  • Et løft til unges mødesteder og kulturliv, flere events og kulturarrangementer

Udskoling og erhvervsvalg

Ca. ⅓ af eleverne i udskolingen tilkendegiver, at de i alt for ringe grad føler sig “støttet og inspireret”. Den oplevelse fremmer ikke de unges oplevelse af, at der findes muligheder for dem efter afsluttet skolegang. især ikke, hvis gymnasiet ikke er det rette for dem.

En styrket uddannelses- og erhvervsvejledning omkring uddannelsesmuligheder og støtte fra mentorer kan hjælpe de unge til at vælge andre veje. Der bør f.eks. være flere tilbud til elever med interesser for håndværk, sport eller kreative fag. Der skal tilbydes flere erhvervspraktikker, og opmuntres til at tage del i fritidsaktiviteter, der understøtter deres interesser for f.eks. sport eller musik. Vi kan hente inspiration fra Helsingør kommune, der arbejder sammen med Fonden Aspiranterne. Et aktiveringstilbud for de sårbare unge, der er længst væk fra uddannelse og arbejde. Her bruger man kommunens kulturinstitutioner som refleksionsrum og løftestang for personlig udvikling og social forandring.

De unge ”rødder”

Rudersdal har gennem flere år haft et dilemma i.f.t. unge drenge og piger som hænger ud i hovedgaden og på torve, i flere af kommunens byområder. Man har i en årrække prøvet div. Pædagogiske tiltag via Ung i Rudersdal samt SSP, og det har øjensynlig ikke virket. Tværtimod så vokser denne gruppe af unge. Vi mangler forældregrupper og voksne rollemodeller med daglig kontakt til de unge mennesker. Budskabet fra de unge er meget klart, de ønsker IKKE flere pædagogiske tiltag, som de alligevel ikke benytter sig af. De unge ønsker et værested, hvor de kan komme og gå. Et sted, hvor de kan være på deres egne vilkår, et sted hvor de hygge eller bare hænge ud. Erfaring viser at der skal være voksne, med god kontakt med de unge til stede på værestedet.
Lad os mødes med de unge og lytte til hvad de har af ønsker. De unge grupperer sig i aldersgrupper skolebørn, store teenagere, og unge voksne, alles behov skal høres. Der skal udarbejdes en plan sammen med de unge, der virkelig kan gøre en forskel for dem.

Brug erfaring fra andre kommuner

Skal vi forebygge, at en del af Rudersdals unge bliver “unge rødder”, der “hænges ud” i aviserne, må kommunen løbende lade sig inspirere af, hvad der sker i andre kommuner og andre boområder.

Vi kan lære af f.eks. erfaringerne fra Helsingørs unge-klubber og væresteder. De er placeret i boligområder, for unge, der normalt ikke deltager i foreningslivet. Unge, der tidligere hang ud på gaden, har nu har et sted være. Det betyder, at der er mindre hærværk og uro end tidligere. Der kræver personale, som kan få de unge videre ud i det etablerede foreningsliv og i job og uddannelse, når tiden er inde. Lignende projekter har været gennemført i f.eks. Gladsaxe og Albertslund, hvor boligsociale medarbejdere opmuntrer forældre til at tage del i fælles aktiviteter, for familier og mindre børn. Vi tror på at ideerne kan omsættes til Rudersdal. Selvom Rudersdal på mange måder er en privilegeret kommune, er det ligeså vigtigt at tænke ud af boksen og flytte unge-aktiviteter ud af foreninger – hen hvor de unge bor eller holder til.