Drikkevand og spildevand

Enhedslisten vil arbejde for:

  • Forbedre kvaliteten af vores drikkevand og vi vil tage initiativ til forbud mod brug af pesticider, hvor der kan ske nedsivning til reservoirer (grundvandet) med drikkevand
  • Sikre os bedre mod overløb af spildevand ud i åer, søer og hav
  • Indfasning af faskiner på private, offentlig og virksomheders tagrender.

I Enhedslisten ønsker vi rent drikkevand, også i fremtiden. Der er en stigende bekymring for, at såvel faldende fertilitet og andre udfordringer har en sammenhæng til pesticider og andet i drikkevandet. Enhedslisten vil også kraftigt støtte de initiativer der kommer fra fx Birkerød Vandværk for at skabe bedre vand. Heller ikke her behøver vi vente på, at staten evt. til sidst presser de langsomste kommuner til at handle. Privat og på virksomheder må vi lade være med at sprøjte med gift og bruge organisk gødning, hvor det er vigtigt at gøde.

Der har været adskillige meget kedelige hændelser i kommunen, hvor affaldsvand(spildevand)  er løbet over og ud i søer. Fx har Vejlesø ved Holte station lidt og lider stadig under tilførsel af affaldsvand. I en beregning fra Novafos til Miljø- og Teknikudvalget i april 2021 fremgår, at den samlede overløbsmængde (m3) der årligt ledes ud i vandløb, søer og Øresund for 2021 er på 678.820 m3/år. Da vi fremover kan forvente vildere vejr fx i form af pludseligt og kraftigt regnvejr bliver udfordringen fortsat kun værre. Det kan både imødegås forebyggende ved at vi stopper tilførslen af rent regnvand fra tage ned i kloaksystemet, samt sikrer bedre overløbssystemer end de nuværende. Med andre ord, vi skal skille regnvand fra spildevand både på private grunde og offentlige områder.

Borgerne selv

Kommunen skal gå forrest med klima og energi initiativer og vise gode eksempler, men som borgere har vi også en afgørende forpligtelse.. Vi kan skille regnvand til vandtanke eller faskiner, undgå spild af vand, ikke lade giftigt spildevand fra fx bilvask gå i kloakken og stoppe al brug af gift i haven, mm.