Flere boliger som almindelige mennesker kan betale

Enhedslisten  vil arbejde for, at 50% af alle de nye boliger der opføres er almene boliger. Prisen på boliger i kommunen er i dag så høj, at der kun kan blive plads til de mest privilegerede

Der er behov for disse boliger til en række formål, herunder:

  • borgere som kommer i akut bolignød, f.eks. i forbindelse med en skilsmisse eller en anden social begivenhed, og som skal have anvist en bolig af kommunen
  • til de offentligt ansatte som kommunen har brug for at kunne tiltrække, såsom skolelærere og pædagoger
  • til unge og studerende
  • ældre borgere som bor i store huse eller lejligheder, men som nu ønsker en mindre bolig i området
  • til ældre og handicappede med særlige behov.

Vi foreslår at der etableres mindre og moderne boliger som kan stilles til rådighed for ældre borgere med for store boliger i kommunen. Dette kan give plads til nye yngre familier med børn, der har behov for disse store boliger. Det skaffer også nye skatteborgere til kommunen.

Kommunen har behov for flere plejeboliger og ældrevenlige boliger. Er man som ældre visiteret til en bolig for ældre og handicappede med særlige behov, så er Enhedslisten mål en ventetid på max. to måneder. Vi ønsker ikke at være afhængige af plejeboliger som etableres af de såkaldte friplejehjem. Det er på sigt en alt for kostbar løsning for kommunen, og vi har ingen kontrol over om disse boliger faktisk er til rådighed når behovet opstår.