Handicappolitik

Enhedslisten vil arbejde for:

 • Funktionsnedsættelse skal kompenseres – hverken mere eller mindre
 • En samlet koordinerende sagsbehandling
 • Tillid frem for mistillid og kontrol
 • Fleksjob frem for ressourceforløb og praktik
 • Livskvalitet, ikke mistrivsel
 1. Mennesker med funktionsnedsættelser skal kompenseres ud fra behovet, ikke under eller overkompenseres. Bevillingsmyndighederne skal holde fokus på, at kompensationen søges ud fra et reelt og troværdigt behov – ikke pga. bekvemmelighed eller forfængelighed. Kompensationen skal ske, fordi det er absolut nødvendigt! Dette fokus vil ændre den nuværende situation, hvor 50% af alle sager omgøres.
 2. En koordinerende sagsbehandler fordrer mere tillid og fokus på borgerens egne ønsker. Borgerens realiserbare ønsker skal i centrum. I samarbejde og med respekt for borgerens kompetencer, skal der skabes dialog om forløb, der udvikler og styrker troen på eget værd. Kun her igennem skabes meningsfulde liv. Et af mange skridt i retning mod Rudersdal Kommunes ønske om at blive landets bedste bo- og levekommune
 3. Enhedslisten bandlyser enhver form for kontrol og overvågning i kommunale sagsforløb og indsatser! Privatlivets fred er en fundamental menneskeret – også selvom man er 100 % afhængig af offentlig støtte. Igen skal borgerens behov respekteres som troværdige – ikke mødes med vantro og skepsis.
 4. Enhedslisten tror på, at fleksjob skabes i et forpligtende samarbejde mellem kommunen, borgeren og virksomheden. Praktikker, ressourceforløb og andre former for afprøvninger anser vi for at være alt for omkostningsfulde set i forhold til de resultater, de skaber. Formålsløse afprøvninger demotiverer!
 5. Handicapspørgsmål er ikke frivilligopgaver! En livsnødvendig fysisk og mental afhængighed skal ikke bygges på principper om frivillighed. Pårørende kan ikke, hverken pålægges eller forpligtes til at påtage sig livsvigtige plejekrævende funktioner. Samme krav må stilles for hjemmeplejen.
 6. Uddannelse og beskæftigelse: Enhedslisten ønsker, at der gennemføres en bred indsats for, at forbedre uddannelsesmulighederne for mennesker med funktionsnedsættelser. Der skal sættes ind med bedre støtte og hjælp i folkeskolen og hele vejen op igennem uddannelsessystemet. På folkeskoleområdet skal forældrenes ret til at klage over utilstrækkelig støtte styrkes, så de får fuld klageadgang til Klagenævnet for specialundervisning, (selvom barnets støttebehov er under 9 timer om ugen.)
 7. Indsatsen for støtte til ordblinde skal forbedres, og der skal i højere grad åbnes for etablering af særlige hold og mindre klasser for f.eks. elever med autisme og andre unge med særlige behov. Der er brug for mere fleksible uddannelsesforløb, bedre muligheder for nedsat tid og forlængelse af uddannelsesforløb med den nødvendige økonomiske støtte. Og så skal der ske en styrkelse af kvalitetskravene til STU og etableres en overbygning til uddannelsen. Der skal sættes konkrete mål for både uddannelsesgraden og beskæftigelsesgraden for mennesker med funktionsnedsættelser.