Indkøbs- og udbudspolitik

Enhedslisten ønsker at indkøbs- og udbudspolitikken sikre at kommunen arbejder mod at følgende 3 mål ved vores indkøb:

  • arbejde for at formindske kommunen klimaaftryk og for at opnå et bæredygtigt forbrug
  • sikre at kommunen arbejder socialt ansvarligt og undgår at benytte virksomheder der laver social dumping eller ikke betaler sin skat
  • inden for disse rammer sikre at kommunen opnår de bedst opnåelige priser

Vi ønsker at kommunen reducerer sit klimaaftrykket ved at formindske den afledte CO2 udledning af kommunens indkøb, transport og byggeri. Kommunen skal sikre bæredygtighed ved foretage indkøb som fremmer genbrug og genanvendelse. Og ved at anvende lokale varer i det omfang det er muligt for at reducere det CO2 aftryk der kommer fra transport.

Kommunen skal styrke indsatsen mod social dumping med henblik på at sikre ordentlige arbejdsvilkår og fair konkurrence. For at sikre dette vil kommunen, hvor det er muligt, arbejde med at sikre at der er både social klausuler og arbejdsklausuler i de kontrakter i indgår.

De sociale klausuler skal sikre oprettelse af lærlinge- og praktikpladser i forbindelse med de projekter kommunen udbyder. skabe beskæftigelse for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og understøtte socialøkonomiske virksomheder.

Arbejdsklausulerne skal sikre at løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke må være mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri i henhold til kollektive overenskomster.

Vi ønsker ikke at samarbejde med leverandører, der systematisk undgår at betale skat i Danmark. Derfor beder vi virksomheder om frivillig erklæring om skattemæssige forhold.