Transport

Enhedslisten vil arbejde for:

  • Attraktiv lokal busdrift i Rudersdal
  • Flere cykelstier med fokus på sikkerhed og belysning
  • Ved nybyggeri skal det sikres at der etableres busruter og cykelstier
  • Kommunen skal køre i elbiler
  • Etablering af flere lynladestandere og en kommunal delebilsordning i kommunen

Rudersdal ”first mover” i den grønne omstilling

Transport er et afgørende element for mange mennesker og samtidig en af de områder, som udleder mest CO2. En stor andel af borgerne i Rudersdal er afhængige af en bil og mange familier har to biler i indkørslen. I Rudersdal bør vi aktivt søge muligheder for, og komme med svar på, hvordan Rudersdal-borgernes praktiske behov kan blive dækket på en mere grøn og miljøvenlig måde. I Enhedslisten er vi ambitiøse, og vi mener, at Rudersdal bør være ’first-mover” i den grønne omstilling. Vi skal vise vejen på transportområdet, for andre kommuner.

Busdrift

I Enhedslisten mener vi, at den lokale busdrift skal være forureningsfri – yderligere skal buslinjerne udgøre et fintmasket net af ruter og frekvensen af afgange skal gøre det attraktivt, at vælge den grønne løsning. I Rudersdal skal vi skabe de bedste alternative løsninger til at eje en bil.  Hvis vi skal undgå ”tomme busser” – skal vi gøre det gratis for skolebørn og pensionister, at bruge bussen. Dernæst må vi undersøge hvor behovet for busruter på tværs af kommune er størst – og lægge ruterne der. F.eks. ved fritidstilbud, plejehjem, skoler, daginstitutioner.

Natbusser torsdag – lørdag er en mangelvare i Rudersdal og vi ønsker, at etablere ruter i sammenhæng med Skodsborg, Vedbæk, Nærum, Holte og Birkerød stationer. Det skal være muligt, at komme sent hjem fra en tur i teatret uden at være afhængig af taxa. Vores unge i Rudersdal har også ytret ønske om en natbus i weekenderne. I Enhedslisten vil vi arbejde for at der tilføjes natbusser til den lokale busdrift.

Cykelstier

Vi bruger cyklen flittigt i Rudersdal, og vi skal fremme cyklismen yderligere. Velfungerende cykelstier er med til, at få flere op på cyklen. Desværre har vi, i Rudersdal udfordringer med dårlige cykelstier på flere afgørende strækninger. Hørsholm kongevej er et eksempel hvor vi bør rette op. Her skal bredden forøges og der bør etableres kantsten, samt sikres mere belysning. Det er vigtigt, at børnene i kommunen lærer at cykle til og fra skole og at vi som kommune, så til gengæld sørger for, at det er sikkert. Skole-cykelstierne skal have et sikkerhedsmæssigt løft. F.eks. bør vi få cykelstien til/fra Sjælsøskole gjort mere sikker. Yderligere er mange børn i Kajerødområdet nu tvunget ud på en længere cykeltur efter at Kajerødskolen er revet ned. Der findes flere farlige og uholdbare strækninger, som bør sikre. Generelt vil vi i Enhedslisten arbejde for, at der bliver etableret mere lys omkring cykelstier, der dagligt bruges af børn og unge, særligt omkring skolerne. Sikkerhedsniveauet bør løftes i en sådan grad, at forældre med ro i maven kan sende deres børn afsted på den tohjulede og løbende renovering skal have høj prioritet.

El-delebil/cykelordning

I Enhedslisten vil vi arbejde for, at vi etablerer og fremmer delebilsordninger. På udvalgte steder etableres udlånsposter, fx et ved Birkerød bibliotek ved det gamle posthus. Her kan borgerne låne en el-bil, samt cykler med og uden lad. Initiativet skal modvirke behovet for, at Rudersdal-familien anskaffer sig bil nummer ét eller to. Det kunne i en række tilfælde også gøre det overflødigt, at udskifte minibilen med en større, dyrere og mere forurenende bil.

Fra benzin og diesel til el-biler

Kommunens knap 100 biler fordeler sig som 46% benzinbiler og 54% dieselbiler og Rudersdal har således Danmarks 4. mest forurenende bilflåde. Pinligt og ansvarsløst. I Enhedslisten vil vi arbejde for, at den kommunale bilflåde omlægges til el hurtigst muligt. Typisk leaser kommunerne biler i perioder på omkring 4 år – for Enhedslisten er det vigtigt, at der i fremtidige aftaler laves et klima-klausul i forbindelse med anskaffelsen af biler til kommunalt brug. En klausul der sikrer, at vi hurtigt kan tilpasse en aftale hvis teknologien udvikler sig positivt. På den måde kan vi sikre, at Rudersdal altid har den grønneste løsning. Det er en vigtig pointe, at omlægning fra benzin- og dieselbiler til el-biler fra dag ét vil give en driftsbesparelse. Besparelsen skal kanaliseres over i yderligere klima- og miljøindsatser.

Lynladestandere

Vi vil fremme, at bil-ejerne skifter fra benzin til el. Vi skal gøre det lettere, at være elbils-ejer i Rudersdal. Der skal være adgang let til lynladestandere. Det bør være muligt at hurtiglade sin elbil rundt om i kommunen fx imens man handler. Vi vil sikre, at kommunen hurtigt får etableret lynladere i hele kommunen, både til egne og borgernes biler.

Cykelstier og busruter ved nybyggeri

I forbindelse med nybyggeri skal det sikres, at beboere har adgang til bus og velfungerende cykelstier.  I Enhedslisten vil vi yderligere arbejde for, at nybyggerier udvikles med et grønt fokus og det kunne konkret være, at beboerne automatisk er med i en delebilsordning eller der er fælles el- og ladcykler til rådighed.

Lånecykler

Vi mener, at kommunen i samarbejde med lokale cykelforhandlere skal stille el-cykler til rådighed, som borgere på skift kan låne i fx to måneder. Det skal skabe motivation for at skifte bilen ud med en cykel. En sådan ordning kendes fra Herlev og Skanderborg, og har været store succeser.