Velkommen til fremtiden

Debat Rudersdal – 16. februar 2021 kl. 08:49

Jeg deltog som tilskuer i det seneste kommunalbestyrelsesmøde, det foregik online. Det var et spændende møde og med interessante debatter.

Normalt er der spørgetime for interesserede den første halve time, og jeg havde en række spørgsmål klar. Jeg ville have spurgt ind til fraværet af grønne tiltag og den manglende handling på børneområdet her i Rudersdal. Men, spørgetimen var suspenderet på grund af corona?

Jeg må indrømme, at den suspendering kan jeg ikke se fornuften i. Der er kommet en ny virkelighed med pandemien i brugen af online kommunikation. Tænk en gang hvordan “Teams” og “Zoom” kan være med til at løfte vores nærdemokrati, og gøre det let tilgængeligt for alle, og måske i særdeleshed de unge. Men det virker desværre som om, at der ikke er et reelt ønske? Eller måske er det fordi man ikke tør?

Fraværet af borgerinddragelsen, så vi da borgerne i Vedbæk blev tromlet og deres bibliotek blev lukket. Vi så det, da nedskæringer på den lokale busdrift i Birkerød og Holte blev vedtaget uden reel mulighed for høring. Vi så det, da velfungerende skoler blev lagt sammen og kommunens børn blev skubbet ud i en usikker fremtid. Fælles for de beslutninger er, udover at være dårlige, at borgerne ikke blev hørt eller lyttet til, og det endda i en tid, hvor det ikke kunne være mere simpelt.

I Enhedslisten er vi dybt bekymrede for udviklingen, og det selvom vi allesammen burde være optimistiske på demokratiets vegne med alle de nye online muligheder. Og nej Jens, en konstrueret borgersamling med 37 borgere, styret af professionelle konsulenter, er ikke nærdemokrati i sig selv.

Så kære Jens, lad mig byde dig velkommen til fremtiden. Lad os sammen arbejde for et levende nærdemokrati, hvor vi engagerer, lytter og involverer langt flere borgere i udviklingen af Rudersdal.

Af Christoffer Emil Jørgensen
Debat: Velkommen til fremtiden, Jens Ive – sn.dk – Debat Rudersdal