Beskæftigelse

Enhedslisten mener,  at det kan betale sig for kommunen at satse flere ressourcer på en mere aktiv beskæftigelsespolitik. Erfaringerne fra andre kommuner viser, at en mere individuel indsats over for de enkelte ledige skaffer flere af dem i job. Til glæde for både disse personer og kommunen økonomi.

Der vil i de  kommende år bliver et stigende antal ældre som går på pension og dermed færre personer som er til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det er en udfordring at stadig flere borgere vil befinde sig på kanten af arbejdsmarkedet – herunder et stigende antal flygtninge, som vi skal finde beskæftigelse til. Der er derfor en ekstra indsats på dette område.

Enhedslisten ønsker derfor:

  • fokus på at sikre at de unge som kommer ud af skolen, får sig en lære plads eller et job.
  • at arbejde for at skabe flere jobmuligheder for sårbare grupper, handicappede og flygtninge
  • samarbejde med det lokale erhvervsliv om at skaffe almindelige jobs til personer uden den store erfaring, praktikpladser, lærepladser, skånejobs og flexjobs
  • at fremme socialøkonomiske virksomheder

Udskoling og erhvervsvalg

Vi ønsker at beskæftigelsesafdelingen i kommunen tager del i arbejdet med udskoling og erhvervsvalg. Det vil sikre den vigtige forbindelse til den svageste gruppe unge som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.  En styrket uddannelses- og erhvervsvejledning kan få de unge til at vælge andre veje end de traditionelle. Det kan inkludere flere tilbud til elever indenfor håndværk, sport eller kreative fag. De unge skal inspireres til at tage del og måske endda blive aktive omkring i fritidsaktiviteter der understøtter deres interesser.

Vi ønsker, at der gennemføres en bred indsats for at forbedre uddannelsesmulighederne for mennesker med funktionsnedsættelser og andre grupper som har vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Socialøkonomiske virksomheder

Vi ønsker at fremme etableringen af socialøkonomiske virksomheder. Det er privat drevne virksomheder, der har til formål at fremme sociale og samfundsnyttige formål. Det kan f.eks. være socialt, sundheds- eller miljømæssige initiativer. Kendetegnet for socialøkonomiske virksomheder er, at de geninvesterer et eventuelt overskud i virksomheden. En socialøkonomisk virksomhed kan også specialisere sig i, at få langtidsledige, sårbare borgere eller mennesker med funktionsnedsættelse i arbejde..