Sundhedspolitik

Sammen om sundhed i social balance

Enhedslisten vil arbejde for:

  • at socialt sårbare patienter får personlig støtte,
  • opsøgende støtte til nye familier
  • særlige, sundhedsfremmende aktiviteter til børn og unge i udsatte boligområder, og
  • konkrete forebyggende tilbud til mentalt udsatte børn og unge
  • Kommunal støtte til tandpleje for socialt udsatte grupper

Sundhedsplan

For at fremme lighed i sundhed kræves en massiv, tværsektoriel indsats i hele kommunen. Enhedslisten vil arbejde for, at kommunalbestyrelsen udarbejder en flerårig, tværsektoriel plan for bekæmpelse af den sociale ulighed i sundheden i hele kommunen. Planen skal indeholde økonomi til sundhedsfremmende indsatser med et lighedsskabende sigte og skal løbende evalueres.

Borgerne ved, hvor skoen trykker. Derfor skal sundhedsplanen udarbejdes i tæt parløb med – og af – kommunens borgere, faglige organisationer, patientforeninger, beboerforeninger med flere.

Sundheden blandt borgerne i Rudersdal har det ikke så godt – den seneste undersøgelse viser, at mere end hver 10. borger er ryger, omkring hver 10. borger spiser usundt, mere end hver 10. borger har dårligt, mentalt helbred og hele 4 ud af 10 borgere er moderat eller svært overvægtige.

Samtidig ved vi, at sundhed har markant, social slagside: Relativt flere borgere med kort eller ingen uddannelse og med lavere indkomster ryger mere, er mere overvægtige, har dårligere tandsundhed og har dårligere mental sundhed.

Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at de socialt dårligst stillede i samfundet skal have den ringeste sundhed.

Derfor skulle man tro, at i Rudersdal er sundheden højt på kommunalbestyrelsens dagsorden, men nej: De seneste tal viser desværre, at Rudersdal er blandt de tre kommuner i hele landet, der bruger færrest penge på sundhedsfremme & forebyggelse – selvom der altså er rigeligt at tage fat på.

Mange unge vælger tandpleje fra på grund af omkostningerne. Enhedslisten går ind for gratis tandpleje, især til unge. Den største udfordring vedrørende tandpleje i relation til social balance er brugerbetalingen, hvis afskaffelse forudsætter lovinitiativer.

Der findes en del kompensationsordninger i kommunen, som omfatter socialt udsatte borgere – se omtalen på dette link: https://www.rudersdal.dk/tandpleje?search=tilskud%20til%20tandpleje,