Biodiversitet og naturpleje

Enhedslisten Rudersdal vil arbejde for at:

  • Bevare, forbinde dyrepassager og udvide områder med urørt natur
  • Forbyde sprøjtning (med pesticider) både privat og ved virksomheder
  • Fortsat udvide arealer med blomster til bier og sommerfugle m.fl.
  • Lade flere områder blive som oprindelig skov og lade skovområder stå vildt, samt fremme vores glæde ved at færdes i naturen
  • Etablere sommerfugleparker.

Biodiversitet vil sige variationen i den levende natur. Masseudryddelsen af fx insekter og andre dyrearter er endnu værre end klimatruslen. Uden fx bier er vi virkelig på den. Bestøvning af æbletræer, pæretræer osv. vil ikke ske og så er det slut med at høste frisk frugt. Det er uhyggeligt relevant i betragtning af faldet i antallet af bier og i biarter.

Tiden er også kommet til, at vi kan stoppe forureningen af privat og offentlig jord. Stop brug af gifte og unødvendig gødning. Vi kan gøde afgrøder med biologisk gødning og lade græsplænen leve sit eget liv. Når man gøder og sprøjter, forsvinder sommerfuglene og meget andet mikroliv.

Vi kan gøre en hel del lokalt. Først og fremmest og lettest, at sikre at der i haver, grøftekanter, parker, langs veje og andre steder gives plads til oprindelige danske flerårige blomster, ved at undgå at gøde, samt lave høslæt 1 gang om året eller ved græsning.

Kommunen har mange fredsskove og Vaserne, som er EU-fuglebeskyttelsesområde. Disse områder bidrager væsentligt til vores alles livskvalitet og lægger i øvrigt jord til vores billigste idrætsaktiviteter. Udover at områderne gør det muligt at bevæge sig over lange strækninger i meget varieret og smuk natur, så danner de også grænser om beboelsesområderne, så vi har bevaret de oprindelige byer. Samtidig med beliggenheden så tæt på København gør det os også til udflugtsområde, – en attraktion vi kunne udforske og opdyrke og skabe socioøkonomiske tilbud om services (i modsætning til vareproduktion).

Vi skal få børnene ud i naturen, så de lærer at sætte pris på den.

Desuden mener vi, at naturen har en ret i sig selv. Vi har allerede begrænset dyre- og plantelivet nok, ved at plastre jorden til med asfalt og fliser.