Demokratisk og solidarisk nedskæringsbudget?

 

9. oktober 2016

Rudersdal kommune har tradition for, at budgetterne vedtages enstemmigt. De sidste to år stemte Enhedslisten imod. I år erklærede borgmesteren: Forhandlinger finder kun sted med partier, som anerkender den præmis, at skatteprocenten ikke måtte øges. Denne præmis er ikke det grundlag, Enhedslisten gik til valg på.

I 2013 sænkede Rudersdal skatten, så skatteprocenten ligger 2,4% lavere end landsgennemsnittet. Forligspartierne mener, at likviditetsproblemet skal løses ved nedskæringer i kernevelfærden på ca. 50 mio.kr. i forhold til R2015. Ved at hæve skatten 0,6% ville kommunen have modtaget samme beløb efter fradrag af udligningen (mail fra Rudersdals økonomichef d. 8/7-2016). Rudersdal ville blive landets næstlaveste skattekommune, kun “overhalet” af Gentofte.

7 ud af de 8 partier i kommunalbestyrelsen mener, at en sådan skattestigning rammer skatteborgerne for hårdt. Tjener man 30.000 kr./måned er skattestigningen mindre end 180 kr./måned. Hvis man lod de bredeste skuldre bære denne lette stigning, kunne man undgå at tage 50 mio. kr. fra de ældre, syge, handicappede, børnehaver, skoler osv.

For at undgå uligheder kommunerne imellem, må rige kommuner være med til at finansiere kommuner med større sociale problemer. Denne udligning er ikke, som flertallet i kommunalbestyrelsen påstår, årsag til kommunens likviditetsproblemer. De er opstået, fordi dette flertal har besluttet at have landets laveste skatteprocent.

I pressemeddelelsen om budgettet d. 21/9 fortæller borgmester Jens Ive, at det brede forlig “viser demokratiets arbejde, når det er bedst”. Det er nok almindeligt anerkendt, at opposition hører til demokratibegrebet. Enhedslistens standpunkt er, at Rudersdals finansielle problemer skal løses ved en skattestigning, som knap nok kan mærkes. Det er åbenbart så uhørt, at vi skal udelukkes fra forhandlingsbordet.

Socialdemokraternes Jens Bruhn finder det “tilfredsstillende… at skatteprocenten bliver holdt i ro” (Frederiksborg Amtsavis d. 22/9-16). Sidste år bebrejdede Jens Bruhn også Enhedslisten for ikke at stå sammen med de øvrige partier for at skabe “et bedre og mere solidarisk Rudersdal” (Rudersdalavis 22/9-15). Enhedslisten mener, at solidaritet er grundlaget for arbejderbevægelsens fagforeninger og partier. Det betyder en politik, som medvirker til at opfylde almindelige borgeres grundlæggende behov. Det betyder IKKE en fælles holdning med borgerlige partier om at skære i velfærden for at finansiere lave skatter til de mest velstående.

Jacob Jensen

Kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten

Denne tekst er sendt som et læserbrev til både Ruderdal Avis og FRederiksborg Amtsavis