Bestyrelsesmøde 230221

kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 23/02/2021
20:00 - 22:00


Bestyrelsesmøde (åbent for alle interesserede medlemmer) klokken 20.00 – 22.00. 

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 21. januar 2021

3. Ekstraordinært møde i repræsentantskabet i Enhedslisten i Region Hovedstaden lørdag d. 6. marts 2021

4. Forberedelse af ordinær generalforsamling den lørdag 27. februar 2020

5. Ansøgning om støtte til bogudgivelse

6. Meddelelser