Medlemsmøde 9. december 2021 Evaluering valgkamp

Referat af medlemsmøde torsdag den 9. december 2021

Julehygge og Evaluering af valgkamp

 • Gennemgang af dagsorden: Lisette
 • Mødeleder og referent: Lisette
 • Evaluering i makkerpar: Spørgsmål besvares. Makkerpar afleverer de udfyldte skemaer til Lisette der sammenskriver evalueringerne (se følgende side)
 • Efter evalueringsrunden gennemgik Peter Ussing ”forståelsespapiret” – Christoffer og Lisette fortalte om processen. Debat om økonomien i papiret. Der er ikke afsat penge til f.eks. Klimaråd m.v. Vi talte desuden om prioriteringer indenfor Børn/skoleområdet.
 • Vi ønskede hinanden godt nytår – næste medlemsmøde er 3. februar 2022

Evaluering af Enhedslisten Rudersdals Valgkamp 2021

 Opsamling af makkerpar-debatter, ved medlemsmødet den 9. december 2021

 Hvordan tror du at vores vælgere vil evaluere enhedslistens Valgkamp? (proces? Resultat?)

 • Vi har haft en ”god tone” – hele vejen igennem
 • Vi har markeret os på flere områder – vi har været meget synlige i processen
 • Vi har været mest synlige omkring klima, men også det specialiserede børneområde/ handicapområdet samt personaleproblematikken på ældreområdet.
 • Vi har kendskab til lokale forhold og har en konkret tilgang. Det taler til folk
 • Christoffer som ung og ny kandidat har gjort indtryk
 • Vores nye og unge vælgere har været med
 • Peter Orebo (Trørød) har stort set ikke lagt mærke til partiet i valgkampen. Han har ikke set nogen plakater eller modtaget en af vores pjecer lokalt. Hvor der i 2019 var mange af partiets plakater i Nærum noterede Peter, at det var der ikke denne gang.
 • En vælger, der bor i det Nordlige gammel Holte kontaktede Peter Ussing da han fandt ud af at han stillede op. Han undrede sig over at vi slet ikke førte valgkamp hvor han boede, han havde dog set en af vores plakater på Rudersdalsvej.
 • Men vi har på den anden side fået det bedste resultat ved kommunalvalget nogensinde. Det kunne tyde på, at vi har været meget mere synlige i visse områder end i andre. Det kan vi også se på stemmetallene på de forskellige afstemningssteder. Der er to andre faktorer som formentlig har spillet en rolle, Christoffer er en yngre og lokal kandidat og det at afdelingen satte valgkampen i gang allerede fra foråret 2021.
 • Med forsigtighed kan vi se, at vores valgkamp har haft betydning for resultatet på de forskellige geografiske områder.
 1. Hvordan vil du/I selv evaluere valgkampen?
 • Vi har været synlige og ført konkret politik indenfor flere politikområder,
 • Christoffer er ung kandidat/god til at møde unge vælgere
 • Processen i bestyrelse og afdeling: Vores politiske debat og udformning af politikker i sommer 2021 gjorde os bedre klædt på til debatter og læserbreve
 • Vi har deltaget i alt hvad der var af vælgermøder (og der var mange)
 • Vi fulgte mandatet vi fik af bestyrelsen på valgnatten, vi viste loyalitet – det gav pote ift. udvalg og derved mulighed for indflydelse.
 • 1 års synlighed gennem Facebook og læserbreve har været godt, god relation opbygget til FAA og RA – kan bruges fremadrettet, god overgang i medierne mellem Jacob og Christoffer.
 • God kontakt til øvrige kandidater giver mulighed for samarbejde: Samarbejde/fælles udmeldinger med SF om akutboliger og elevatorsag, S omkring kvindelige mindesmærker og K omkring at inkludere mennesker med et handicap i foreningslivet. Har givet et indtryk af samarbejdsvilje og muligheder for at bruge relationer politisk fremadrettet
 • God synlighed på plakater (Birkerød) Røde Ø plakater skaber opmærksomhed.
 • God omdeling af flyers / foldere
 • Områdekandidater: Christoffer og Lisette havde markant stemmetal i Birkerød, Stine i Holte og Aleksandra i Nærum ligeledes.
 • God sparring med kandidater fra andre EL – afdelinger i Nordsjælland. Det var godt og kan dyrkes mere (samarbejde i Nordsjælland)
 • Øget synlighed – har måske givet flere medlemmer?
 • Vi har ført den valg som var mulig med de ressourcer og de penge vi har haft til rådighed. Vi har tydeligvis har flere kræfter i Birkerød området end i den gamle Søllerød kommune. Valgkampen har – inden for disse rammer – været relativt velorganiseret. Men der er stadig områder, hvor vi kan gøre det bedre.
 1. Er der noget der overraskede dig/jer under valgkampen?
 • At folk var så positive – det samme gælder mødet med de øvrige partier på gader/stationer
 • Resultat var væsentlig bedre end vi havde regnet med. En af grundene til dette er at vores traditionelle konkurrenter har stået relativt svagt. Alternativet valgte ikke at stille op i kommunen.
 • Lokallisten har også ved dette valg mistet stemmer. De har dels ikke har så skarp en profil
 • i perioden og yngre tilflyttere til kommunen kender dem ikke. SF har stået svagt – og svagere end os – i de forløbne 4 år. Det samme gælder den sidste mere intense del af valgkampen.
 • Ved Folketingsvalget i 2019 fik SF 1.872 stemmer og vi fik 1.640 stemmer. Ved kommunalvalget fik SF 1.404 stemmer mens vi fik 1.676 stemmer.  Vi gik altså relativt frem og fik flere stemmer ved kommunalvalget end ved FT-valg i 2019, mens der skete det modsatte for SF. Landspolitisk havde SF relativt lidt større fremgang i hele landet end vi havde. Men vi har fået et meget fint valg i hovedstadsområdet – og det kan have spillet ind på resultatet.
 1. Er der noget vi skal korrigere/gøre anderledes ved næste valgkamp?
 • Plakater:
  • Denne valgkamp: Manglende ophæng af plakater i Skodsborg, Nærum, vi skal have flere plakater, instruere mere om ruter og regler for ophængning. Måske følge bedre op og være mere kritiske om hvem vi beder om hjælp. Gerne samme personer der tager plakaterne ned igen. (Vi havde for mange ”glemte” plakater og ulovligt ophængte.) Vi skal overveje, hvordan vi til næste valg kan stille med flere og yngre hold til opsætning af plakater Vi kan blive nødt til at overveje at benytte betalte plakat-hold.
  • Næste valgkamp er en Folketingsvalgkamp med den forskel det betyder. Vi skal hurtigt have drøftet, om vi vil bruge plakater ved næste valgkamp. Vi har relativt lidt tro på, at de andre partier heroppe (i hvert fald de store) ikke vil bruge plakater. Hvis vi skal bruge plakater, skal vi have opdelt kommunen i distrikter/bydele og for hvert område have planlagt, hvor mange plakater vi vil sætte op. For hvert område skal det være beskrevet hvilke områder, der lokalt er de vigtigste. Og når vi kender det antal vi skal bruge skal vi se få dem købt tidligt ind til så lav en pris som muligt. Næste Folketingsvalg er højst 16 måneder væk så vi skal i gang. Og der kommer et EUvalg om 28 måneder.
  • Til næste kommunalvalg skal vi overveje om vi skal bruge flere personplakater da der er evidens for at det giver resultater. Lysere valgplakater. Valgplakaterne med Christoffer er for mørke
 • Valgpjecer, flyers og sociale medier
  • Husstandsomdeling af valgpjecer: Vi skal hurtigt have drøftet, i hvilket omfang vi vil bruge husstandsomdeling af valgpjecer ved næste valgkamp. For hvert område skal uddelingsruter beskrives. Vi skal arbejde med at have flere velbeskrevne og mindre ruter som kan fordeles til vores medlemmer, så mange medlemmer kan blive involveret.vi skal lave liste over alle almene boliger og bofællesskaber – her prioriteres uddeling.
  • Flyers: Vi udarbejder emneflyers til uddeling i lokalområder. F.eks. uddelinger i forbindelse med Vedbæk bibliotek eller lign. Vi skal fylde mere i Nærum og Holte
  • Brug af Instagram: Vi må se at få genoprettet vores Instagramprofil, så den kan blive brugt lige så meget som FB
  • Kandidater næste kommunalvalg:
   • Områdekandidater kan dyrkes mere. Debatindlæg, ansigtsplakater og længere valgkamp for flere kandidater.
   • Være mere strategiske i forhold til enkeltsager sammenholdt med valg af kandidat.
   • Præsentere flere kandidater i folder.
   • Nye kandidater vi skal til næste kommunalvalg overveje hvordan vi får endnu flere lokale – og gerne yngre kandidater

Andre vigtige fremadrettede opgaver:

 • Relation med SF, RV og LL skal fortsat dyrkes og genopbygges
 • Vi skal BLIVE VED – og holde fast i vores valgløfter. (Vise at vi ikke har ført tom politikersnak)
 • Næste valgkamp bliver FT – valg: Vi skal kunne forbinde landspolitik med lokalpolitik
 • Etablere ungdomsafdeling – det taler til de unge. Flere unge kan engageres – RGU/SUF, det arbejde bør starte allerede nu.