Rudersdal Folkemødedag

Her er en del af holdet på Rudersdal Folkemødedag.

Jette Gottlieb Toge del i FT debatten, Lisette i Pårørendepolitik og selvhjælpsgrupper, Christoffer i klimabat og og den afsluttende kommunaldebat. Flere af vores nye medlemmer kom ogg av en stor hånd med i vores bod – hvor vi slog søm i for klimaet og delte ud af mad til bierne