Rudersdal Folkemødedag

Her er en del af holdet på Rudersdal Folkemødedag.

Jette Gottlieb tog del i FT debatten, Tormod i Regionsdebatten, Lisette i Pårørendepolitik og selvhjælpsgrupper, Christoffer i klimabat og og den afsluttende kommunaldebat. Flere af vores nye medlemmer kom og gav en stor hånd med i vores bod – hvor vi slog søm i for klimaet og delte ud af mad til bierne