Salg af otte børnehaver kaldes en succes

Af Christoffer Emil Jørgensen, Spidskandidat for Enhedslisten og Jacob Jensen, medlem af Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten

I 2018 besluttede alle kommunalbestyrelsens partier, undtaget Enhedslisten, at nedbringe kommunens areal med 10 procent. Det svarer til salg af cirka 25.000 – 30.000 kvadratmeter, officielt på grund af faldende børnetal.

Året efter blev beslutningen konkretiseret og flere børnehaver blev lukket og solgt. Eksempelvis Høsterkøb Børnehave, Konkylien og Tusindbenshuset. Nu er også Skovmærket sat til salg. Selv om børnetallet var begyndt at stige i 2019, fortsætter arealreduktionerne.

Også skolearealet reduceres. Det blev åbenbart glemt i planlægningen af skolesammenlægningerne, at de mange småbørn snart når skolealderen.

I maj i år blev status forelagt Økonomiudvalget, som blev fortalt, at over 5.000 kvadratmeter “overflødige arealer til skoleformål” var afgivet, herunder Skovlyskolens svømmehal. Yderligere 4.500 kvadratmeter var planlagt. De øvrige partier (undtaget Enhedslisten) roste “den høje succesrate” og vedtog i enighed, at de allerede besluttede arealreduktioner skal færdiggøres.

Enhedslisten og Lokallisten havde til seneste kommunalbestyrelsesmøde, hver for sig, forlangt sagen sat på dagsordenen. Begge foreslog, at målsætningen om arealreduktion lægges væk. Desværre ombestemte Lokallisten sig og trak deres forslag. Og de stemte sammen med de øvrige partier Enhedslistens forslag ned. Økonomiudvalget, hvor Enhedslisten ikke sidder med, kan dermed fortsætte med at vedtage salg af ejendomme på den lukkede dagsorden – som de sidst gjorde i april med Skovmærket.

I Enhedslisten er vi uforstående overfor, at en beslutning om arealreduktion, taget i 2018, stadig skal være gyldig. Børnetallet er stærkt stigende med 435 flere småbørn end dengang. Det har skabt en krise på daginstitutionsområdet, hvor kommunens små trygge børnehuse er blevet solgt. I stedet for at løse denne krise, er det fortsat arealreduktionerne, som står øverst på kommunalbestyrelsens dagsorden.

Om ganske få år skal de store årgange i skole, mens kommunalbestyrelsen fortsætter med at reducere skolearealer ufortrødent. Hvordan skal den store stigning i børnetallet kunne rummes i skolerne? Er planen flere elever i klasserne? Skal vi gøre klasserne mere “robuste”, som Venstre siger? Flere børn og færre klasselokaler nødvendiggør endnu større klasser. Det anser vi i Enhedslisten som uansvarligt. Klassekvotienten i Rudersdals er allerede blandt de seks største i Danmark.

Enhedslisten ønsker et klasseloft på 24 elever. Det giver lærerne mere tid til hver enkelt elev. Det vil styrke fagligheden og tilliden lærer og elev imellem. Planlægning på børne- og skoleområdet bør, efter Enhedslistens opfattelse, altid foretages med trivsel for øje, og med det formål at sikre trygge rammer om børnene. Det kræver bedre daginstitutioner, skoler, svømme-og idrætsanlæg og biblioteker – ikke arealreduktioner.

Tak til både Frederiksborg Amts Avis Rudersdal og Rudersdal Avis for at bringe 🙏8. juni 2021

https://sn.dk/Debat-Rudersdal/Debat-Salg-af-otte-boernehaver-kaldes-en-succes/artikel/1443884?fbclid=IwAR0hm5E3zPZvoUV71eEyWOG2LsTNACNkI_MfenogBaxvuQ6sLdO7VBOkgOk