Velfærd finansieres af skat

9. oktober 2017

Venstre har hidtil argumenteret, at Rudersdal ikke kan finansiere højere velfærd igennem skatteforhøjelse – fordi 94% af en skatteforhøjelse udlignes til andre kommuner. Det anfægtede Enhedslisten i Rudersdalavis d. 29/9 (netudgaven). Også Socialdemokratiet anerkender nu nødvendigheden af en skattestigning.
Nu kommer Venstre endelig med en indrømmelse: “Ved at øge skatten med f.eks. 0,2% kommer der 34 mio. kr. i kassen, men hele 14 mio.kr. ryger direkte videre i udligning.” (Rudersdal Avis 3/10, netudgaven) Det svarer til 41% af det øgede skatteprovenu – og således ikke længere de skræmmende 93-94%.
Når skatten sættes langt under landsgennemsnittet, “belønnes” Rudersdal med en overudligning på 41%. Øges skatten, reduceres overudligningen tilsvarende. Det finder Enhedslisten rimeligt. Men Venstre angriber den “helt groteske udligningsordning”.
Enhedslisten har længe fremført, at en skattestigning er nødvendig for at finansiere en rimelig velfærd til pensionister, børnene osv. Venstre argumenterer imod en skattestigning: “Lad dog pengene blive i borgernes lommer” – fordi den også rammer velfærdsmodtagerne.
Den lave skat er skyld i både velfærdsnedskæringerne og kommunens voksende gældsbyrde. Hvad gør Enhedslisten, når vi taler for døve øre til de fleste kommunalbestyrelsesmedlemmer? Vi appellerer til vælgerne. Vis ved valget til november, at I ønsker en anden kurs!

 

Jacob Jensen
Kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten

Dette læserbrev er dags dato afsendt til Rudersdalavis