Besparelser i folkeskolen

 

23. februar 2017

Ann-Sophie Hjort kritiserer i Rudersdalavis 14/2-2017 de besparelser, som rammer skolerne i Rudersdal. Regeringens jerngreb har en del af skylden. Men Rudersdals kommunalpolitikere har selv ansvaret for en række besparelser. De har besluttet at sænke kommuneskatten til landets laveste.

Regeringen igangsatte i 2011 en kampagne for at inkludere flere elever med særlige behov i almenundervisningen. Maks. 4% skulle i specialklasser. Denne målsætning er nu trukket tilbage med regeringens inklusionseftersyn. På landsplan blev antallet af segregerede elever reduceret med 17%. I Rudersdal er antallet reduceret med 50%. Kun 2% går nu i specialklasser – en anden Danmarksrekord.

De øvrige partier accepter skoleforvaltningens forsikringer. Trods store besparelser, færre lærere og pædagoger og utilstrækkelig specialtræning i inklusions, tegner Rudersdals skoleforvaltning et rosenrødt billede af inklusionsprojektet. Omvendt fandt regeringens ekspertgruppe, at “de interviewede oplever typisk, at der mangler ressourcer i form af ekstra hænder i klasselokalet … inklusion har været en top-down-beslutning… nogle steder… prioriteres økonomi højere end elevernes faglige udvikling og trivsel.”

Rapporten nævner ingen navne, så skoleforvaltningen kan hævde, at det ikke sker i Rudersdal. I dens egne rapporter hævder skoleforvaltningen, at de svage elevers eksamensresultater i dansk og matematik forbedres; men tallene siger det modsatte. (Da Enhedslisten rejste dette i kommunalbestyrelsen, blev vi frataget ordet) Der er heller ikke evidens for, at svage elevers trivsel forbedres.

Ekspertgruppen observerede, at der “generelt er stor opbakning på forvaltningsmæssigt niveau, men at opbakningen er lidt lavere på skolelederniveau og betydeligt lavere på lærerniveau.” Der er “ikke lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lærere eller pædagoger”. Men Rudersdals kommunalbestyrelse lytter kun til skoleforvaltningens forsikringer. Enhedslisten mener, at folkeskolens problemer, og specielt inklusionsprogrammet, skal løses ved at lytte til lærerne og pædagogerne, og håber, at flere vil give deres mening til kende i den offentlige debat.

Jacob Jensen

Kommunalbestyrelsesmedlem fra Enhedslisten

Dette læserbrev erdags dato sendt til Rudersdal Avis og Frederiksborg Amts Avis