Styrk arbejdet med at integrere kommunens flygtninge

 

16. november 2017

Udtalelse fra møde arrangeret af Venligboerne i Rudersdal den søndag 12. november 2017 på Mariehøjcenteret:

Undertegnede kommunalvalgskandidater var søndag den 12. til valgcafe hos Venligboerne på Mariehøj.

På mødet mødte vi en række begavede og reflekterede unge mænd og kvinder fra Syrien med en stærk uddannelsesmæssig baggrund. De fleste er blevet nægtet støtte til uddannelse udover sprogskole, trods deres indlysende potentialer. De fremkom med nogle fortællinger om deres erfaringer fra mødet med Rudersdal kommunes forvaltning, som gjorde os beklemte.

De områder, der blev berørt var især manglende uddannelsesmuligheder, men også utilfredsstillende praktikophold, bl.a. hos kommunens rengøringsleverandør og bestandig skift af sagsbehandler.

Efter at vi havde sundet os over fortællingerne drøftede vi, hvordan vi politiske kan bidrage til at få håndteringen af flygtningene ind i en bedre gænge. Der er ikke noget quick fix. Det er et spørgsmål om at ændre den politiske og forvaltningsmæssige kultur. Vi har sendt et brev herom og peget på følgende muligheder overfor det kommende Erhvervs-og beskæftigelsesudvalg:

– der bør tages udgangspunkt i den enkelte flygtnings kompetencer og potentiale, og ikke generelle koncepter, når der udarbejdes handleplaner sammen med dem
– uddannelsestilbud bør i højere grad ses som en investering, der kan give bedre økonomi og velfærd på sigt; uddannelse bør fremover spille en langt større rolle i forhold til gruppen af højtuddannede og med demonstreret erhvervskompetence
– kommunen bør gøre bedre brug af de frivillige, herunder bør undersøges om man kan lave en selvbetjent digital platform, der hurtigt og nemt kan skabe den relevante kontakt ved at matche flygtningenes behov for hjælp med de frivilliges kompetencer.
– en mulig kommende borgerrådgiver skal kunne bistå flygtninge (eller frivillige), som kommer i klemme i forvaltningen eller mellem forskellige offentlige instanser
– flygtninge, som ønsker at blive selvstændige skal støttes i deres afklaring af regler, økonomi mm.

Vi er optaget af, at få flygtningene integreret og vil på tværs af partiskel opfordre til at den nye kommunalbestyrelse skaber gode rammer for integration.

Mette Poulsen, A
Henrik Hjortdal, Å
Anders Stendevad, V
Jacob Netteberg, B
Jacob Jensen, Ø
Luc de Visme, L